header
 
Kantoor Diensten Priv zaken Professionele zaken Kosten Contact & ligging

 
Informatie en advies Bemiddeling Onderhandeling Bijstand in procedures
 

 
 
Hélène Claeys als bemiddelaar

Bemiddeling is een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen. Het inschakelen van een bemiddelaar bij relatieconflicten (huwelijk / samenwonen) en geschillen betreffende de kinderen na de breuk (omgangsrecht, onderhoudsgeld, …) betekent dat u kiest voor een onpartijdig en neutraal persoon om zo de dialoog opnieuw te herstellen. De bemiddelaar zal partijen door middel van gesprekken helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. De bemiddelaar luistert naar beide partijen, probeert de communicatie opnieuw aan te gaan en vertaalt complexe materies naar mensentaal.

Het grote voordeel van bemiddeling is dat de partijen met de hulp van de bemiddelaar in onderling overleg tot een overeenkomst komen en dat de kosten tussen de partijen verdeeld worden.

Hélène Claeys is bemiddelaar. Zij behaalde in 2010 aan de Universiteit Gent haar diploma ‘bemiddelaar in familiezaken’.

Het voordeel om te kiezen voor een advocaat als bemiddelaar is het feit dat deze dagelijks in procedures voor de rechtbank geconfronteerd wordt met betwistingen in familiezaken. Op deze manier weet een advocaat heel goed hoe hij een rechtsgeldige én afdwingbare overeenkomst opstelt. Bovendien is alles wat voor het eerst tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt strikt vertrouwelijk. 
 
 
 

  H�l�ne Claeys - Advocaat - info@advocaat-claeys.be