header
 
Kantoor Diensten Priv zaken Professionele zaken Kosten Contact & ligging

 
Informatie en advies Bemiddeling Onderhandeling Bijstand in procedures
 

 
 
Hélène Claeys als onderhandelaar

Door de complexe wetgeving is het niet evident de juiste draagwijdte ervan in te schatten. Hierbij kan de advocaat een belangrijke rol spelen en als onderhandelaar optreden. Hélène Claeys kan u zowel privé (zoals bijvoorbeeld ruzie met de buren) als professioneel (zoals bijvoorbeeld een geschil met een leverancier) bijstaan in onderhandelingen.

Hélène Claeys zal tijdens de onderhandelingen raad geven, deelnemen aan de gesprekken en proberen te verzoenen. Door haar professionele achtergrond en praktijkervaring kan een goede regeling tot stand komen. En indien niet het gewenste resultaat wordt bereikt, is zij reeds op de hoogte van uw dossier in een eventuele gerechtelijke procedure.
 
 
 

  H�l�ne Claeys - Advocaat - info@advocaat-claeys.be