header
 
Kantoor Diensten Priv zaken Professionele zaken Kosten Contact & ligging

 
Algemene voorwaarden Wettelijke info
 

 
 
De diensten die voor u worden verricht in uw dossier(s) worden berekend volgens de bepalingen van artikel 446ter G.W. dat stelt: “de advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht".

[ Ereloon en kosten ] Er wordt een heldere werkwijze gehanteerd, waarbij de te betalen vergoeding opgesteld is uit enerzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties en anderzijds de kosten.

 
Het ereloon is afhankelijk van verschillende zaken die vaak niet kunnen voorzien worden bij het begin. Elke zaak is verschillend en er kan nooit voorzien worden hoe een zaak zal lopen, deze wordt beïnvloed door de houding van de verschillende betrokken partijen. Het is dan ook niet evident om bij de aanvang van een dossier met de cliënt een concrete prijs overeen te komen. Wel kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de wijze waarop het ereloon berekend wordt:
  • Volgens een vast uurtarief: het aantal uren dat aan de zaak gewerkt werd, zal vermenigvuldigd worden met uurtarief (afhankelijk van verschillende factoren waaronder de spoedeisendheid en de aard van het dossier) 
  • Volgens de waarde van de zaak: u betaalt een bepaald percentage.
  • Volgens een abonnement (enkel geldig voor ondernemers die op regelmatige basis verschillende zaken aan het kantoor toevertrouwen).
 
Naast het ereloon is ook een vergoeding verschuldigd voor de dossierkosten (waaronder briefwisseling, kopies, verplaatsing, voorgeschoten gerechts- en uitvoeringskosten, … )

Vanaf 1/01/2014 is op de prestaties en kosten 21% BTW verschuldigd.

Er worden regelmatig tussentijdse facturen opgemaakt zodat u niet voor verrassingen komt te staan.


[ Rechtsbijstand ] In sommige gevallen zal u een beroep kunnen doen op een rechtsbijstandsverzekering. Dit betekent dat uw verzekering de kosten van de door u gekozen advocaat betaalt. De aanvraag wordt voor u in orde gebracht. U hoeft alleen de verzekeringsmakelaar / - maatschappij en polisnummer door te geven. 


[ Pro Deo ] Indien u niet over voldoende inkomsten beschikt, kan gekeken worden of u in aanmerking komt voor kosteloze rechtspleging. U dient enkel een attest van gezinssamenstelling en uw inkomsten van de laatste 3 maanden mee te brengen. De aanvraag wordt voor u in orde gebracht. 


 
 
 

  H�l�ne Claeys - Advocaat - info@advocaat-claeys.be