header
 
Kantoor Diensten Priv zaken Professionele zaken Kosten Contact & ligging

 
Algemene voorwaarden Wettelijke info
 

 
 
Deze website is eigendom van Hélène CLAEYS advocaat, Berchemstraat 60, 9690 Kluisbergen.
Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. Cookies

Tijdens uw bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden, e.d.m. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Hélène CLAEYS of rechthoudende derden.

3. Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw factuur:
  • De factuur is betaalbaar binnen de 15 dagen. 
  • Bij niet-tijdige betaling, is er van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom verschuldigd alsmede verwijlin­tresten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  • Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost van € 10,00 en per aangetekende aanmaning een aanmaningskost van € 15,00 aangerekend. Bij uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van de aangetekende aanmaning worden alle prestaties opgeschort.
  • Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd.
4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Er worden grote inspanningen geleverd opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hélène Claeys kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Hélène Claeys contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hélène Claeys geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Hélène Claeys kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

 
 

  H�l�ne Claeys - Advocaat - info@advocaat-claeys.be