header
 
Kantoor Diensten Priv zaken Professionele zaken Kosten Contact & ligging

 
Familierecht Strafrecht Bouwen en verbouwen Schulden en beslag Andere
 

 
 
Elke maatschappij stelt grenzen aan het menselijk handelen door verbodsregels in te voeren en de overtreding ervan te bestraffen. Het strafrecht is een specifieke tak van het recht en in strafzaken is de bijstand van een advocaat van groot belang. Wanneer u van bepaalde feiten wordt verdacht, vervolgd wordt of u zelf het slachtoffer bent van een misdrijf, met een strafpleiter aan uw zijde bent u ontegensprekelijk beter beschermd. 
 

   U BENT SLACHTOFFER   


Voor u is het belangrijk dat de dader wordt bestraft en dat u wordt vergoed voor de geleden schade (materieel en/of moreel). Hélène Claeys begeleidt, adviseert en vertegenwoordigt uw belangen van klachtneerlegging tot het bekomen en invorderen van de schadevergoeding.


KLACHT NEERLEGGEN

 • bij politie
 • bij procureur des Konings
 • bij onderzoeksrechter

     Veel gestelde vragen

 • Waar kan ik best klacht neerleggen?
 • Moet dit binnen een bepaalde termijn gebeuren? 
 • Moet ik als getuige zelf de politie contacteren?

 

VERGOEDING VAN SCHADE 

 • berekenen schadevergoeding
 • verdediging voor de rechtbank
 • invordering

 

     Veel gestelde vragen

 • Hoe kan ik vergoeding krijgen voor de opgelopen schade? 
 • Hoe bereken ik mijn schadevergoeding? 
 • Heb ik als slachtoffer ook recht op morele schadevergoeding?
 
 

   U WORDT VERVOLGD   

 

VERKEER (politierechtbank)
 

 • te snel rijden
 • rijden door het rode licht
 • dronken rijden
 • aansprakelijk zijn voor een ongeval
 • vervallen autokeuring
 • ...

 

Een ongeluk is snel gebeurd en kan iedereen overkomen. Toch kan het Openbaar Ministerie besluiten u te vervolgen voor het veroorzaken van een verkeersongeval of andere verkeersovertredingen of misdrijven, zoals het rijden onder invloed, te snel rijden enzovoort. Voor deze inbreuken dient u zich uiteindelijk te verantwoorden voor de rechter.

Meestal zal u een rechtsbijstandsverzekering hebben, wat betekent dat uw verzekering de kosten van de door u gekozen advocaat betaalt.


 

     Veel gestelde vragen

 • Moet ik de minnelijke schikking betalen? 
 • Ik ben verzekerd. Kan ik zelf mijn advocaat kiezen?  
 • Ik heb een dagvaarding voor de politierechtbank ontvangen, wat nu?
 • Welke straf riskeer ik?ANDERE STRAFBARE FEITEN

U bent verdacht van een strafbaar feit? U raakt verwikkeld in een strafrechtelijke procedure? U bent gearresteerd? U moet zich aandienen voor verhoor? Dan heeft u nood aan een advocaat. Het is namelijk van belang dat uw rechten in iedere fase van het dossier op zorgvuldige wijze worden gewaarborgd en dat er bij eventuele onrechtmatigheden direct wordt opgetreden. Dit kan gaan van een aanhouding tot een huiszoeking of van een inbeslagname van goederen tot een telefoontap.

Hélène Claeys ziet erop toe dat alle dwangmiddelen uitgevoerd door politie en justitie correct gebeuren en staat u bij met alle nodige advies. Hier geldt eveneens: hoe sneller, hoe beter. 

Het kantoor staat u met raad en daad bij in alle strafrechtelijke procedures. U heeft immers altijd recht op de best mogelijke verdediging, vanaf het eerste verhoor door de politie of de onderzoeksrechter tot de procedures voor de Raadkamer en Correctionele Rechtbank. 
 

     Veel gestelde vragen

 • De politie wil mij verhoren. Moet ik daar op ingaan? Wat moet ik zeggen?
 • Ik werd aangehouden. Hoe kom ik vrij?  
 • Ik moet voor de correctionele rechtbank verschijnen. Zal ik naar de gevangenis moeten?
 • Moet ik persoonlijk aanwezig zijn op de zitting? 
 • Ik ben niet akkoord met mijn veroordeling. Hoe moet ik beroep aantekenen? 

 

Salduz / bijstand bij verhoor ]

 • bij politie
 • bij onderzoeksrechter

Benut het recht dat u heeft en laat u bijstaan door een advocaat.

Consulteer Hélène Claeys alvorens u zich aanbiedt bij de politie voor verhoor, of indien u aangehouden werd, laat u bijstaan door Hélène Claeys bij uw verhoor bij de politie of de onderzoeksrechter.

Wat u zegt, wat u net niet zegt, hoe u het zegt: het heeft allemaal een enorme impact op het verder verloop van uw strafdossier: al dan geen aanhouding, verdere vervolging of seponering, uw straf (wordt u al dan niet vrijgesproken, worden er verzachtende of net verzwarende omstandigheden in aanmerking genomen, ...)  


[ Voorlopige hechtenis / raadkamer ]

 • vrijkrijgen uit gevangenis
Wanneer de onderzoeksrechter na het verhoor beslist u niet vrij te laten, zal u voor de raadkamer dienen te verschijnen. De raadkamer zal beslissen of u in vrijheid wordt gesteld of u net in de gevangenis dient te blijven. 
Hélène Claeys zal kijken of het strafdossier in orde is en ook welke argumenten er naar voren kunnen gebracht worden om u opnieuw in vrijheid te stellen. Tenslotte zal gekeken worden of er nog bijkomende onderzoekshandelingen moeten gesteld worden alvorens uw dossier wordt doorverwezen naar de rechtbank. Alleen op deze manier zal u de beste verdediging genieten en kan de rechter optimaal oordelen over uw veroordeling (vrijspraak / strafmaat). 
 

Correctionele rechtbank ]

 • diefstal
 • slagen en verwondingen
 • drugs
 • brandstichting
 • ...
Wanneer u een dagvaarding ontving om te verschijnen voor de correctionele rechtbank, neemt u best onmiddellijk contact op zodat er voldoende tijd is om uw verdediging voor te bereiden (inkijken van het strafdossier, bespreking van de zaak en uw verdediging, verzamelen stukken, ...)
 
 
 

  H�l�ne Claeys - Advocaat - info@advocaat-claeys.be